Về Chúng tôi

Quán đi vào hoạt động từ năm 2019, nằm ngay khu dân cư đê gi đầy đủ tiện ích, với mong muốn tạo một không gian thoải mái, là nới kết nối tình bạn, tình thân.. Quán đã phát triển từng ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách

Địa chỉ: Đề Gi, An quang đông, cát khánh, phù cát, bình định